Woda - Cud Natury


Własciwosci fizyczne wody

Własciwosci fizyczne wody

Właściwości fizyczne wody

 • temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,152519 K
 • temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K
 • punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa
 • gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l(gęstość maksymalna).
 • temperatura krytyczna: 647,096 K (ok. 374 °C)
 • ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa
 • ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal
 • masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
 • względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C)
 • barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebiesk)
 • mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
 • zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)
 • konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm)
 • twardość (woda chemicznie czysta: 0)
  • twardość ogólna
  • twardość węglanowa (przemijająca)
  • twardość niewęglanowa (trwała)
 • odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)
  • utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)

Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H-O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma trwały moment dipolowy – czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór wynosi ok. 105 stopni. W postaci lodu kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108 stopni.

Gdy podda się wodę ciśnieniu większym niż 3900 MPa woda zwiększa gęstość do około 1,5 g/cm³ i powstaje lód o temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza.