Woda - Cud Natury


Pochodzenie Wody

Pochodzenie Wody
ISTNIEJĄ 3 HIPOTEZY POWSTANIA WODY

Hipoteza geochemiczna - opiera sie ona na tym, że w magmie znajduje się woda. Jej obecność wynosi ok. 1-8%. Para wodna w gorącej magmie w temperaturze poniżej wartości krytycznej ulega skropleniu tworząc roztwory hydrotermalne. Kiedy wulkan jest aktywny woda zostaje uwolniona do atmo- lub hydrosfery. Wody, które powstały z krzepnięcia magmy, nazywamy wodami juwenilnymi.

Hipoteza solarna - jest jedną z hipotez dotyczących powstania na Ziemi wody. Mówi ona, że woda wytworzyła się w procesie łączenia się w atmosferze ziemskiej wodoru i tlenu. Wodór według tej hipotezy dotarł do Ziemi razem z wiatrem słonecznym.

Hipoteza ziemska - W odróżnieniu od hipotezy solarnej, hipoteza ziemska zakłada, że woda powstała na naszej planecie w wyniku odgazowania wody znajdującej się w skałach budujących płaszcz ziemski.