Woda - Cud Natury


Ogólnie o wodzie, czyli co i jak

Ogólnie o wodzie, czyli co i jak

Woda tlenek wodoru(skrót chemiczny H2O) – Związek chemiczny występujący naturalnie w stanie ciekłym. Para wodna to
woda, która jest gazem, a jako lód - w stanie stałym. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.
Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji. Około 97,38% wody w przyrodzie jest słona tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli głównie chlorku sodu. Woda zawiera gazy atmosferyczne o potężnym stężeniu CO2 - dwutlenku węgla
Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.